Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Online İşlemler  »  Online Teklif Formu


Teklif Parametreleri
İşyeri Hekimliği :
İşgüvenliği Uzmanlığı :
Risk Analizi :
Acil Eylem Planı :
Temel İşgüvenliği Eğitimi :
Ortam Ölçümü :
İlk Yardım Eğitimi :
Şirket İsmi* :
Yetkili Kişi* :
İstenen Tetkikler ve Yaklaşık Sayı
Akciğer Grafisi :
Odiometri :
Solunum Fonksyion Testi :
Gaitada Parazit :
Gaita Kültürü :
Boğaz Kültürü :
Burun Kültürü :
Anal Bant :
Kan Sayımı :
Karaciğer Fonksiyon Testleri
SGOT :
SGPT :
GGT :
Ağır Metal Analizi
Kurşun :
Alüminyum :
Krom :
Su Analizleri
Suyun Mikrobiyolojik Analizi :
Suyun Kimyasal Analizi :
Klima Suyunda LEGIONELLA Analizi :
Aşılama Hizmeti
Hepatit B :
Grip Aşısı :
Tetanoz :
Diğer (Lütfen test ismi belirtiniz.)
Diğer (Lütfen test ismi belirtiniz.) :
Diğer (Lütfen test ismi belirtiniz.) :
Diğer (Lütfen test ismi belirtiniz.) :
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon* :
Fax :
E-Posta :
* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.
Online İşlemler

Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır