Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri  »  İş Güvenliği Eğitimleri
İş Güvenliği Eğitimleri
Resmi Gazetede 15.05.2013 te yayınlanan 28648 sayılı ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği yapılmalıdır.Bu yönetmeliğe göre az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

Eğitim Konuları ;
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma.


Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır