Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri  »  İşyeri Acil Eylem Planı
İşyeri Acil Eylem Planı
İşyerlerinde acil durum eylem planı oluşturulmalıdır.Bu planın oluşturulmasındaki ana amaç işyerlerinde oluşabilecek olağanüstü durumlarda ortamda bulunan kişilerin zarar görmesinin engellenmesi,işyerinde oluşabilecek hasara bağlı işgücü ve üretim kayıplarının engellenmesi ve çevrede oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır.
Bu amaçla doğru planlama yapılmalı ve herkes tarafından bilinen bu planla olağandışı durumlarda sapmadan yerine getirilebilmelidir.
Tüm işyerleri 31.12.2012 tarihi itibarı ile acil eylem planlarını hazırlamak zorundadır.Bu planlarda bulunması gerekli konular aşağıdadır.
Genel çerçeve,organizasyon ve görevler,konuyla ilgili araç ve gereç,acil durum iletişim listeleri,tatbikat planları,haberleşme planları,haberleşme araçları, ekipler ve görevleridir.


Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır